Carola Groenen - Advies en projectbegeleiding Geboortezorg

Wat kunt u van mij verwachten

Samen durven en doen, vanuit het motto 1 + 1 =3.

Ik ben overtuigd van de kracht van samen, van verschillende kwaliteiten samenbrengen zodat deze elkaar versterken. 

Een brede blik verruimd, dus verder kijken dan je gebruikelijke blik. Door constructief kritisch te zijn, elkaar te stimuleren en elkaars kwaliteiten te omarmen worden de beste resultaten gehaald.

Advies en Projectmanagement

Door mijn diverse opdrachtgevers, van landelijk beleid tot in de praktijk, kan ik goed de verbinding en vertaling liggen van praktijk naar landelijk en andersom. Ik heb ruime ervaring in het begeleiden van samenwerkingsverbanden, m.n. tussen groepen verloskundigen en Verloskunde Samenwerkings Verbanden (VSV’s) waar naast verloskundigen ook gynaecologen, kraamzorgorganisaties en de JGZ bij betrokken zijn.

Ik heb ruime ervaring in de begeleiding van nieuwe zorginnovaties of kwaliteitsprojecten. Vanuit mijn ervaringen word ik regelmatig gevraagd voor het geven van presentaties op een symposium of nascholingsdag. Op de Verloskunde Academies geef ik periodiek gastcolleges. In al mijn opdrachten zijn betrouwbaarheid, professionaliteit en toegankelijkheid belangrijke kernwaarden. Desgewenst licht ik mijn ervaring graag uitgebreider toe.

Onderzoek

In 2013 zette ik de stap om parttime als wetenschappelijk onderzoeker bij het Radboudumc te starten. Mijn onderzoeken betroffen multidisciplinaire samenwerking en het intensiever betrekken van de zwangeren bij hun zorg en beleid.

Op onderzoeksgebied heeft mijn grote belangstelling; persoonsgerichte geboortezorg, professionele samenwerking, inzet van Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO / Medmij), patiënten participatie.

Carola Groenen - Advies en projectmanagement

Achtergrond

Na een sociaal pedagogische opleiding en 3 jaar in de jeugdzorg gewerkt te hebben, maakte ik de switch naar verloskundige. Het meest indrukwekkende beroep… Als verloskundige heb ik gewerkt in de verloskundigenpraktijk Etten-Leur en in het Amphiaziekenhuis (Breda) waar ik afdelingshoofd verloskamers werd. De stap naar beleid en management (inclusief de opleiding MSc UvA) voor de geboortezorg maakte ik om te borgen dat voor zwangeren, voor dit belangrijke beroep de omstandigheden goed geregeld zijn. Daarbij moeten ook mensen betrokken zijn die van de werkvloer komen, is mijn stelligste overtuiging. Sinds 2002 werkte ik in beleidsfuncties bij de beroepsorganisatie van verloskundigen, regionale eerstelijns ondersteuningsorganisaties en aan kwaliteits- en innovatieprojecten. Sinds 2007 vanuit mijn eigen adviesbureau.