Carola Groenen - Advies en projectmanagement
Carola Groenen - D66 Etten-Leur
Gemeenteraad Etten-Leur - Carola Groenen D66

Laat iedereen vrij maar niemand vallen

Sinds maart 2018 ben ik raadslid in de gemeente Etten-Leur. ‘Politiek is immers te belangrijk om alleen aan mannen over te laten’ aldus oud-minister Els Borst. Mijn aandachtsgebieden zijn zorg & welzijn, onderwijs, cultuur & sport en inwonersparticipatie. Hierbinnen zet ik me o.a. in voor het belang van preventie, het meer verbinden als gemeente met (zorg)professionals en steeds meer samen met de inwoners van Etten-Leur.

Naast inhoud vind ik de manier waarop ik mijn functie als raadslid invul belangrijk; constructief en respectvol waarbij het goede debat gevoerd wordt.

Mijn raadswerk uitvoeren kan niet zonder de input van de inwoners van Etten-Leur. Deze contacten en werkbezoeken zijn de basis voor mijn functie en ontzettend leuk en verrijkend.

Voor meer betrokkenheid van inwoners bij de gemeente zet ik me dan ook actief in, dat is de toekomst.

 

Gemeenteraad Etten-Leur - Carola Groenen D66
Gemeenteraad Etten-Leur - Carola Groenen D66

Links

Voor meer informatie over D66 Etten-Leur of de gemeenteraad gebruikt u onderstaande links.